Navigácia

 • Skrátenie vyučovania

  Skrátenie vyučovania

  Vedenie školy oznamuje, že dňa 16.10.2018 sa budú vyučovať prvé štyri hodiny (ako včera, do 11:35) z dôvodu  odstávky elektrickej energie. Bez prevádzky bude ŠJ a ŠKD. Ďakujeme za porozumenie, o odstávke sme boli informovaní v neskorých popoludňajších hodinách 15.10.2018. 

 • Športové popoludnie pre prvákov 2018

  Do galérie Športové popoludnie 2018 boli pridané fotografie.

  Dňa 28.09.2018 sa uskutočnilo športové popoludnie pre prvákov. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach. Začali s balónikmi, ktoré mali odbíjať na koniec ihriska. Nebolo to ľahké, lebo bol mierny vietor, ktorý im odfukoval balóniky neželaným smerom. Kopali loptou do vedra, aby zhodili cieľ. Vyskúšali svoju obratnosť so švihadlom a tenisovou raketou.Za svoje výkony boli odmenení sladkou odmenou.

        Vychovávateľky ŠKD

 • Koncoročný výlet

  Koncoročný rozlúčkový výlet WELLNESS Haškove kúpele

  Zrealizovali sme výlet v našom meste Medzilaborce, kde prednosť dostali miesta, ktoré majú pravidelnú otváraciu dobu a telefonické spojenie. Najprv sme si pozreli pouličné umenie a stálu expozíciu v MMUAW. Žiaci sa dozvedeli zaujímavú spojitosť medzi Hansom Christianom Andersenom a Andym Warholom. Obidvaja mali radi papierové vystrihovačky.

  Navštívili sme celkom nové wellness, ktoré má miestny názov Haškove kúpele. Oplýva  doplnkovými službami. Má oddychovú zónu, fínsku a parnú saunu. Žiaci si najviac užili čas strávený v bazéne 10x5 metrov s protiprúdom a vodnými tryskami. Cestou do školy sme zašli do cukrárne na koláč a zmrzlinu. Výlet bol super.

  Mgr. Vagaská Andrea

 • Deň matiek 2018

  Deň matiek

  Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Aby sme oslávili tento nádherný sviatok, pripravili sme s našimi deťmi z ŠKD kultúrny program. Vystúpenie sa uskutočnilo 30. mája v školskej jedálni. Scenár pripravila pani vychovávateľka Anna Harasimová. Do vystúpenia sa zapojili všetky štyri oddelenia ŠKD a deti   vystúpili s piesňami, tancami, básničkami a scénkami. Naše mamičky a babičky ich odmenili veľkým potleskom. Na záver programu dalo každé dieťa svojej mamičke kvet ako symbol vďaky za jej starostlivosť a lásku.

   

  Mgr. Dana Murdziková

 • Mladý záhradkár

  Mladý záhradkár

  Dňa 23. mája 2018 sa naži žiaci Lukáš Kocurišin, Maxim Sijka a Jakub Korba zúčastnili tretieho ročníka vedomostnej súťaže Mladý záhradkár v Humennom, ktorý zorganizovala Okresná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Na tejto súťaži žiaci určovali názvy rastlín, poznávali rôzne semená a plody, ale aj so zaviazanými očami, len podľa chuti, mali odhaliť rôzne druhy ovocia a zeleniny. Súťaž nás zaujala, bola skúškou pre žiakov, či dokážu rozoznávať liečivé rastliny, spoznávali nové rastliny s dôrazom na ich využitie v praxi, napr. na liečenie chorôb. Chlapcom gratulujeme k získaniu 5. miesta v konkurencii 10 súťažných družstiev.


                                                                                                            RNDr. Lucia Masiová
   

 • OZNÁMENIE

  OZNÁMENIE

           Na základe Metodického usmernenia č.15/2005-R MŠ SR, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre ZŠ a SŠ pre prípad epidemických ochorení , čl.5,  písm. c  a na základe konzultácie s RÚVZ v Humennom, prerušujem dňa 04.júna 2018 /pondelok / výchovno-vzdelávací proces na škole z dôvodu uskutočnenia sanitárneho dňa.    Na uvedený deň udeľujem žiakom riaditeľské voľno.

            Zároveň oznamujem, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka ŠKD a školskej jedálne.

  Vyučovanie sa začne dňa 05.06.2018 / utorok / .

   

   

                                                                     RNDr. Štefanko Ivan

                                                                           riaditeľ školy

 • Prevenciou proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení a iných civilizačných chorôb

  Prevenciou proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení a iných civilizačných chorôb

  Prevenciou proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení a iných civilizačných chorôb

      Prevencia smeruje k odhaleniu rizikových faktorov, ktoré ohrozujú naše zdravie. Prevencia smeruje k odhaleniu choroby v jej iniciálnej fáze. Význam prevencie je nenahraditeľný. Dokáže odhaliť začínajúce ochorenie a predísť možným zdravotným komplikáciám. Rýchla a včasná liečba dokáže zachrániť a predĺžiť život. Udržanie zdravia je náročná úloha pre každého z nás. Prevencii sa venujeme aj v našej škole. Učíme to nielen žiakov, ale aj sami sa snažíme starať o svoje zdravie a zúčastňovať sa preventívnych prehliadok. V rámci prevencie sa v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom uskutočnil bezplatný kontrolný odber krvi pre zamestnancom našej školy. Zisťovali sa hodnoty cukru v krvi, cholesterolu, tukov a krvného tlaku. Po odberoch bol každý zamestnanec  oboznámený s výsledkom testov a odborným poradenstvom, ako zlepšiť  prípadné nízke alebo vysoké hodnoty krvných testov. Touto prevenciou sme len potvrdili, že nám záleží na našom zdraví a že zdravie bolo a bude tá najlepšia životná investícia. Starostlivosť o zdravie je priorita v každom veku, pretože nám zabezpečí dlhý a plnohodnotný život a dobrú pracovnú výkonnosť.

  PaedDr. Natália Gramatová

 • Hviezdoslavov Kubín

  Úspešná žiačka

  3. mája sa naša žiačka Karin Čahojová (5.b) zúčastnila na krajskom kole v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa konala v umeleckých priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove a naša Karin v nemalej konkurencii reprezentantov všetkých okresov Prešovského kraja získala pekné tretie miesto. Týmto jej blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalších úspešných umeleckých prednesov.

  Mgr. Renáta Ondrášiková

 • Stavanie mája

      Stavanie mája

       V piatok 29. apríla  sa pred Mestským úradom zišli deti materských škôl, základných škôl a detských domovov, aby si pripomenuli peknú tradíciu stavania mája. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy 8.b triedy a spoločne s učiteľkami Kotuľákovou a Masiovou krásne vyzdobili máj. Žiaci si zažili veľa srandy, tanca a zábavy. Za svoju  námahu boli všetci  odmenení  sladkosťami.

  Ing. Kotuľáková Michaela

 • Deň Zeme 2018

      Deň Zeme

  Pri príležitosti pripomenutia si Dňa Zeme sa na našej škole v dňoch od 23.4.2018 – 27.3.2018 uskutočnil týždeň farieb a to následne:pondelok-zelená-energia dreva-nádej, utorok -červená – farba ohňa, streda-žltá – slnko a slnečná energia, štvrtok -modrá – farba vody, piatok -hnedá –pôda-nenahraditeľná zložka života na Zemi.Súčasťou tejto akcie je aj farebné oblečenie žiakov a učiteľov, ktorí sa k farebnému týždňu pridali. Tento týždeň je upozornením na to, že je dôležité chrániť našu Zem. Pri tejto príležitosti sa žiaci 5. a 6. ročníkov zúčastnili 26.4.2018 na prednáške s pracovníčkou CHKO ML, kde úlohou žiakov bolo odpad pozbierať a roztriediť pomocou recyklačných symbolov .Chvíľu sa rozprávali o tom kto čo urobil na deň zeme pre Zem. Následne sa rozprávali o šetrení energie- napr. vypnutie zbytočne rozsvietených žiaroviek, separovaní odpadu, hospodarení s vodou, obmedzení nakupovania oblečenia, stlmení kúrenia keď napr. svieti slnko. V závere si pozreli chovnú stanicu v ktorej mohli vidieť sovu dlhochvostú a výra skalného.

  Ing. Kotuľáková Michaela

 • Námešť 2018

  Výmenný pobyt Námešť nad Oslavou

   

  Od 24.04.2018 do 27.04.2018 žiaci Základnej školy na Ulici Duchnovičovej spolu s učiteľmi navštívili mestečko Námešť nad Oslavou, kde ich srdečne  privítali partneri zo Základnej školy Husova. Tento výmenný pobyt zahŕňal 4 dni plných spoločných hier, spoznávanie malebného mestečka, či nadväzovanie nových priateľstiev.

  Žiaci po príchode boli ubytovaní v rodinách žiakov zo ZŠ Husova, ktoré sa o nich počas celého pobytu príkladne starali – ubytovali ich, stravovali, oboznamovali ich so svojimi zvykmi, venovali im svoj voľný čas.

   

  Jedným z nádherných zážitkov sa stala návšteva starobylého mesta Třebíč – jeho židovskej štvrte zapísanej v zozname UNESCO a historického centra. Žiaci sa mohli  preniesť aj do doby modernej, ktorú reprezentoval vedecký zábavný park ALTERRNÁTOR. Prechádzka ALTERNÁTOROM je vlastne cesta časom. Žiaci sa dozvedeli o vesmíre, o  energii a jej šetrení, prezreli si exponáty, ktoré sa venujú historickej výrobe obuvi v meste Třebíč.  V tomto meste sme navštívili aj Baziliku svätého Prokopa  -  románsko – gotický kresťanský kostol. Najcennejšou časťou baziliky je vstupný portál a rozsiahla románska krypta, kde jej gotickú klenbu podopiera 50 stĺpcov a polostĺpcov .

   

  Ďalší deň v dopoludňajších hodinách  žiaci absolvovali spoločnú výučbu  na ZŠ Husovej, a samozrejme bol to skvelý a jedinečný deň, ktorý sa niesol v duchu športu a pohybu. Pripravených bolo množstvo rozmanitých stanovísk. Deti si vyskúšali viacero športových disciplín od behania cez prekážky až po skákanie vo vreci. 

   

  V piatok v ranných hodinách nadišiel  čas lúčenia, v oku mnohých žiakov sa zjavila slzička, ktorá dokazovala, že žiaci spoločne prežili mnoho pekných a nezabudnuteľných chvíľ.

   

   

  RNDr. Lucia Masiová

 • Vlasy - koruna krásy

  Vlasy – koruna krásy

  17. apríl 2018 sa na našej škole predviedol v ľudovej paráde. Žiačky 3. – 9. ročníkov mohli v súťaži Vlasy – koruna krásy predviesť  umelecké cítenie a svoju  šikovnosť v tvorbe ľudových účesov. V úvode pani učiteľka PaedDr. Gramatová Natália pripravila prezentáciu, v ktorej si prítomní mohli pozrieť rôzne ľudové kroje a účesy. Po tomto vstupe   úlohou  súťažiacich bolo vytvoriť ľudový účes a k tomu aj celkovú vizáž, ktorú predviedli na svojej vopred vybranej modelke.  Porota mala ozaj veľmi ťažkú úlohu, pretože všetky účesy boli veľmi pekné a každý jeden bol niečím výnimočný. Veľkým kladom bolo aj to, že niektoré dievčatá boli odeté do ľudových krojov, čo   ešte väčšmi zvýraznilo ľudovú kultúru. Víťazom sa napokon stali dievčatá z 9. A triedy, ktoré vyčarovali  prekrásny ľudový svadobný účes. Celé podujatie bolo sprevádzané rusínskym  ľudovým spevom,  začo patrí  vďaka dievčatám z 8. B triedy. Poďakovanie patrí všetkým, či už súťažiacim, účinkujúcim alebo samotnej porote, pre ktorú víťazmi boli všetci.

   

                                                                                                                        PaedDr. Štefanková Stanislava

 • Zápis prvákov

  ZÁPIS PRVÁKOV

  Zápis prvákov sa uskutočnil 11. apríla 2018. Malé detské očká plné očakávaní vstupovali  spolu s rodičmi  za brány našej školy. Prvotné privítanie budúcich prváčikov prebiehalo krátkym vystúpením terajších prvákov, štvrtákov a tretiakov. V krátkej dobe sa práve oni stanú  ich kamarátmi, ale aj staršími poradcami pri septembrovom nástupe na našu základnú školu.  Pán riaditeľ oboznámil deti a rodičov s tým,  čo všetko naša škola ponúka. Výber aktivít je naozaj široký.  Postupne sa budúci prváci a rodičia premiestnili do tried. Deti pracovali   s  učiteľkami, kde do pripraveného pracovného listu spoločnými silami vyplnili, nakreslili a napísali všetko, čo bolo potrebné.  Zo zápisu  si odniesli  krásne čiapky, darčeky ozdobené múdrymi sovičkami, ale aj balíčky , ktoré darovalo Mesto Medzilaborce.

  Na budúcich prvákov sa tešíme a držíme im palce pri „prváckom štarte“ , keď  v septembri zasadnú  do  školských lavíc.

                                                                                                                     PaedDr. Višňovská Jana

 • Noc s Andersenom 2018

  Noc S Andersenom

  V piatok 20.4. 2018 bol pre našich tretiakov a štvrtákov dňom plných záhad, prekvapení, na konci ktorého ich čakal vytúžený poklad v podobe sladkostí. Deti prišli z domu poriadne vystrojené, spacáky, „dobroty“, komu čo chutí,....,  ale hlavne baterky na hľadanie nočného pokladu nechýbali nikomu. Po zápise na akciu Noc s Andersenom boli začlenení  do štyroch farebných skupín,  dostali menovky a išlo sa na „vec“. Medzi aktivitami úzko spojenými s HansomChristianom Andersenom a jeho rozprávkami si deti medzi sebou merali sily. Vypĺňanie tajničiek, lúštenie osemsmeroviek, vyrobenie srdca z krepového papiera, topenie ľadových kociek, ale aj tancovanie Kačacieho tanca išlo deťom skutočne bravúrne. Nasledovala večera, ktorú pripravili tety kuchárky, za čo im patrí veľká vďaka.

  S plnými bruškami  „počkali“ na tmu na školskom dvore a zahrali si futbal. Zotmelo sa  a  nastal čas na hľadanie vytúženého pokladu. Podelení do skupín s baterkami v rukách postupne plnili úlohy a zostavovali heslá, ktoré viedli k pokladu. Nooo,....nebolo to také ľahké. Okrem plnenia úloh museli čeliť aj strašidlám, ktoré ich kedykoľvek prekvapili a veru  sa aj poriadne báli.

  Po poklade deti čakala chutná pizza....Zostavené heslá a ďalšie indície boli „hnacím motorom“ za pokladom, ktorý bol  na dosah ruky. Všetkým skupinám sa nakoniec podarilo nájsť vytúžený poklad v podobe chutných farebných cukríkov.

  Noc už naberala svoju moc a po pozretí kreslených rozprávok od H.Ch. Andersena sa všetci vybrali do ríše snov. Nooo,... spanie v škole je predsa len úžasná vec. Všetci kamaráti sú po „ruke“. Nakoniec sa zatvorili aj posledné detské očká, na ktoré dopadla únava.

  V sobotu ráno 21.4.2018 ich na raňajky čakali croissandy, teplý čaj,... certifikáty o absolvovaní akcie ,,Noc s Andersenom“ a s úsmevom na tvári  čakali na rodičov.  Bolo to úžasné a plné dobrodružstiev,  na ktoré nezabudnú a budú ešte dlho spomínať. 

 • Zber papiera 2018

  Vyhodnotenie zberu papiera

   

       Naša základná škola v spolupráci s mestom Medzilaborce zorganizovala  v dňoch 19. až 27. marca 2018 zber papiera.  Zapojili sa všetky triedy, a tak sme prispeli k ochrane našej prírody, hlavne jej lesov. Štatistiky uvádzajú, že 1 tona zberového papiera zachráni až 17 stromov. Spolu sa vyzbieralo 6 357 kg papiera. Vyzbieraný papier poputoval na recykláciu.

  Najviac kilogramov a na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci:

  1. miesto: Marko Halajčik, trieda VIII.A  - 812 kg

  2. miesto: Tamara Prejsová, trieda IV.B – 659 kg

  3. miesto: Lukáš Masio, trieda III.B – 614 kg

  Týmto žiakom primátor mesta Medzilaboriec Ing. Vladislav Višnovský odovzdal vecné ceny: tablet Lenovo, bezdrôtové slúchadlá so zabudovaným rádiom,  power bank 10000.

  Najlepšia trieda III.B nazbierala 1728 kg papiera a získala 5 kg sladkostí.

  Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa do zberu zapojili, rodičom aj starým rodičom za  podporu tejto aktivity. Veríme, že sme tým aspoň malou troškou prispeli k ochrane našich lesov a hlavne, že si naši žiaci vyskúšali, ako oni sami dokážu ekologicky uvažovať a hlavne konať.       

  RNDr. Lucia Masiová

   

 • Deň vody 2018

  Deň vody

  Dňa 23.03.2018 sa uskutočnila výtvarná súťaž pod názvom„ Príroda pre vodu“  pri príležitosti Svetového dňa vody. Každý rok tento deň pripadá na 22.marca už od roku 1993.S vodou sa stretávame od svojho narodenia. Po celý svoj život nás sprevádza, je v našom tele, je nenahraditeľná  pre všetky formy života. Vodu potrebujú ľudia, zvieratá, rastliny, jedným slovom všetko živé. Môžeme povedať, že je dôležitejšia ako jedlo. Riadi aj to, kde môžeme žiť, ovplyvňuje aj počasie. Treba dodať, že pokrýva sedemdesiat percent povrchu Zeme a má nádhernú modrú farbu, ktorú vidíme na fotografiách. Modré sfarbenie vody  na výkresoch nechýbalo ani našim žiakom, ktorí sa snažili zachytiť svoj pohľad na vodu. V tento deň venovali žiaci vode náležitú pozornosť, pretože je pre nás najdôležitejšia na zemskom povrchu.

                                                                                                                                  Mgr. Vagaská Andrea

 • Pozvánka na zápis 2018

 • Návšteva DJZ v Prešove 2018

  26. 3. 2018

  Návšteva divadla

  Veľkonočný týždeň (26. marca 2018) naši ôsmaci a deviataci začali návštevou Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde sme si pozreli nádherný muzikál Nikola Šuhaj. Všetci sme boli fascinovaní celým predstavením, od scény s kulisami, kostýmami, hudbou, tanečnými a speváckymi výkonmi hercov ako i samotným príbehom zbojníka Nikolu. Ten bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj život. Tieto návštevy organizujeme každoročne pre starších žiakov v rámci výchovy divadelného diváka a majú veľký úspech, pretože žiaci „ochutnajú“, ako vyzerá skutočné divadlo, naučia sa, ako sa správať, ako sa primerane obliecť, ako potleskom prejaviť, že sa nám niečo páči. O vydarenej akcii svedčili ich vysmiate tváre a obdiv, ktorý nadobudli počas trojhodinovej prehliadky umeleckých výkonov.

                                                                                                                Mgr. Renáta Ondrášiková  

 • Deň vody 2018

  Pri príležitosti Svetového dňa vody každoročne naša škola organizuje viaceré aktivity, cieľom ktorých je propagácia pitnej vody a potreba jej ochrany.

  23.3.2018 sa žiaci 5. a 6. ročníkov zúčastnili exkurzie v environmentálnom vzdelávacom zariadení v Michalovciach.

  Prezreli si zariadenia s ktorými dennodenne používajú pracovníci vodárenskej spoločnosti. Pracovníci si pre žiakov pripravili prednášku spojenú s prezentáciou zásobovania pitnou vodou zo Stariny, ako aj  ako aj filmový dokument o vybraných činnostiach, ktoré vykonávajú zamestnanci spoločnosti, napr. opravy a vyhľadávanie porúch, diaľkové odčítanie vodomerov, prácu analytického laboratória.

       Prednáška bola veľmi zaujímavá a žiaci si odniesli nové vedomosti o vode.

 • Lyžiarsky výcvik

  Lyžiarsky výcvik v Tatranskej Štrbe

   

  V dňoch 12.-16. marca 2018 sa žiaci siedmeho ročníka tak ako každý rok v tomto čase zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Štrbe, kde boli ubytovaní v hoteli Rysy. So siedmakmi, ktorých na lyžiarsky výcvik nastúpilo 16, boli pripravení aj lyžiarski inštruktori a zdravotník. Menovaný pedagogický dozor v zložení – Mgr. Dembický Vladimír, vedúci výcviku, Mgr. Gajdoš Peter, zdravotník a inštruktor zo spoločnosti Miniliga Talentov – Wanaka, Veľký Šariš, ktorá zabezpečovala organizáciu a program pre žiakov našej školy aďalších dvoch škôl z Michaloviec a zo Svidníka. Všetci  si svedomite plnili úlohy vyplývajúce z organizácie lyžiarskeho výcviku. Prvé dva dni žiaci lyžovali v 25 kilometrov vzdialenom lyžiarskom areáli v Podbanskom.  V stredu žiaci nelyžovali, ale  mali naplánovanú turistiku na Štrbské Pleso, kde strávili doobedňajší čas. Pozreli si Štrbské pleso, skokanské mostíky, bežecké  preteky žiakov ZŠ a SŠ regiónu Poprad, zjazdovky Interski, Solisko a okolie Štrbského Plesa. Čas strávený na Štrbskom Plese žiaci využili na občerstvenie  v cukrárni a pozreli si aj športové obchody. V poobedňajších hodinách sa žiaci vrátili regionálnou železnicou, Štrbské Pleso – Štrba do hotela v Tatranskej Štrbe. Poobede mali osobné voľno a povinný odpočinok. Každý večer na žiakov čakala animácia voľného času so svojimi inštruktormi, kde sa žiaci zabávali a hrali spoločenské hry. Vo štvrtok  nás čakala celodenná lyžovačka v Lopušnej doline v areáli Tatrasvit. V piatok ráno už žiaci boli pripravení na odchod domov , ale po ceste  z Tatranskej Štrby sme  sa presunuli  autobusmi do lyžiarskeho strediska Strednica v Ždiari. Počas výcviku na svahu nedošlo k žiadnym zraneniam a úrazom. Žiaci boli stále v družstvách so svojimi inštruktormi a pod dohľadom zdravotníka, kde plnili zadania podľa učebných osnov. Úlohy si žiaci plnili aj v ubytovacom zariadení -  služba v jedálni, denný režim, poriadok v izbách, prednášky, trávenie voľného času, večierka, kde nebolo žiadne porušovanie nočného pokoja. Žiaci boli disciplinovaní, slušní a spoločensky naladení. Po peknej lyžovačke sme vyrazili  do Medzilaboriec, kde svoje deti už čakali ich rodičia.

   

   Medzilaborce  21.2.2017                          Mgr. Dembický Vladimír

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
  ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • 057 7321878

Fotogaléria