• Školský výlet

     • Školský výlet - Pieniny

      10. júna 2022 sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili zážitkového a nezabudnuteľného výletu v Pieninách,  v Červenom Kláštore a v Bardejovských Kúpeľoch. V Červenom Kláštore sme sa na chvíľu preniesli do čias, kedy kláštor obývali mnísi a spoznali sme tak bližšie život mnícha Cypriána. V prístavisku Majere sme nastúpili na drevené plte. Jedenásť kilometrov dlhý splav po Dunajci Pieninským kaňonom pod Troma korunkami, Sokolicou a siedmimi mníchmi sme splavili až do obce Lesnica.  Tam nás čakal chutný obed v chate Pieniny. Podľa slov žiakov to bolo „peckové a srandovné“. Aj oni si mohli skúsiť riadenie pltí pod dozorom skúsených pltníkov. Po zážitkovej plavbe sme sa ešte poprechádzali po Bardejovských Kúpeľoch, kde nikto nevynechal nákup tradičných bardejovských oplátok a zmrzliny. Náš výlet môžeme ohodnotiť piatimi hviezdičkami.        

      Natália Čahojová, 7.b

     • Plavecký výcvik

     • Plavecký výcvik

      V dňoch od 9. – 13. mája 2022 sa žiaci  6. – 7. ročníkov spolu s učiteľmi zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Stropkove. Žiaci  sa spriatelili s vodou  a vyskúšali si rôzne plavecké spôsoby, ktoré im v budúcnosti pomôžu. Na konci týždňa sa uskutočnili plavecké preteky, kde každý zo žiakov ukázal svoje plavecké zručnosti získané za celý týždeň výcviku. No rovnako tak mali možnosť vyšantiť sa na tobogane  a po plávaní  sa príjemne osviežiť zaslúženou zmrzlinou. Cestu tam a späť nám vždy spríjemňovala hravá atmosféra, ktorá vydržala až do konca.  Celý týždeň sa niesol vo veselej nálade, vďaka ktorej tento krásny týždeň rýchlo utiekol. Žiaci i učitelia si tento plavecký výcvik veľmi užili a už sa tešia  na ďalšie školské dobrodružstvá. Plavecký výcvik pokračuje aj naďalej v Medzilaborciach so žiakmi ôsmych ročníkov v priestoroch Haškových kúpeľov.

                                                                                                           Zuzana Veľasová, 7.b

     • Náměšť 2022

     • Regionálna olympiáda detí a mládeže v Náměšti nad Oslavou

      Dňa 26.-28. mája 2022 sa niektorí žiaci siedmeho ročníka  spoločne so žiakmi zo ZŠ na Komenského ulici v Medzilaborciach  zúčastnili na výlete  v Náměšti nad Oslavou v ČR. Konala sa tam  regionálna olympiáda detí a mládeže, ktorá sa uskutočňuje každé tri roky. Hneď ráno nás pred školou čakal autobus, aby nás bezpečne odviezol do Čiech. Po príchode nás hostitelia pekne privítali a obdarovali darčekmi. Ubytovaní sme boli v turistickej ubytovni v dedinke Jedov. Ubytovanie sa nám veľmi páčilo. V priestoroch areálu bolo aj ihrisko, kde sme trávili voľný čas. Hneď v piatok chlapci mali prvé zápasy vo futbale, z ktorého si doniesli zlaté medaily. V ten deň si aj Jakub Balberčák vystrieľal striebornú medailu. Poobede sme mali prehliadku centra mesta, ktoré sa nám veľmi páčilo. V sobotu hrali dievčatá prehadzovanú a chlapci florbal. Tentoraz  chlapci aj dievčatá vybojovali bronzové medaily. Z našich výsledkov sme sa tešili nielen my, ale aj naši učitelia. Poobede nás už čakal autobus, ktorý nás doviezol v neskorých večerných hodinách domov. Z tohto výletu si nesieme veľa zážitkov a spomienok a budeme naňho ešte dlho spomínať.  

                                                                                                            Karin Anna Čičváková., 7.b

     • Beseda so spisovateľkou

     • 6. júna sme v našej škole privítali vzácnu návštevu, našu bývalú žiačku, Medzilaborčanku, spisovateľku, Andreu Rimovú. Toto milé stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch školskej knižnice, v prostredí typickom pre prácu s knihou. Zúčastnili sa ho žiaci, učitelia i hostia, ktorí sa chceli osobne stretnúť s autorku dnes už 15 kníh. Andrea predstavila jednotlivé knihy, porozprávala, ako sa rodia, ako sa dostanú do života, prezentovala vskutku originálne krsty premietaním videí, a tak nám priblížila, ako svojim knihám vdychuje život. Pospomínala na školské časy v priestoroch našej základnej školy, porozprávala úsmevné príhody zo svojich detských čias. Motivovala žiakov k láske ku knihám, k čitateľskej gramotnosti, k štúdiu cudzích jazykov a  dodržiavaniu ľudských hodnôt. Jej rozprávanie iskrilo nápadmi, originalitou a vtipom,  čím opäť potvrdila, že má dar slova, talent, s ktorým sa človek musí narodiť.  Nechýbala ani autogramiáda, kytička kvetov, veľký potlesk či od dojatia slzička v oku.  Spoločne strávené popoludnie bolo veľmi príjemné, zanechalo v nás pozitívne pocity, hrdosť na našu bývalú žiačku a poznanie, že celoživotná práca s deťmi nie je zbytočná, ale naopak, krásna a naplnená úspechmi našich žiakov. Andrei prajeme  veľa úspechov, kopec zvedavých čitateľov a mnoho tvorivých nápadov, aby mohla aj naďalej pokračovať v práci, ktorú tak miluje, a tým obohacuje súčasný knižný trh.

      Mgr. Renáta Ondrášiková

     • Dejepisná exkurzia - Kalinov

     •        Vyučovanie v školských laviciach ôsmaci a deviataci 3. júna vymenili za zážitkové učenie. Zúčastnili sa dejepisnej exkurzie v KALINOVE – prvej oslobodenej obci na Slovensku v čase 2. svetovej vojny. Navštívili doteraz pre mnohých nepoznané miesta, kde sa oboznámili so smutnou históriou daného obdobia. Zážitok mali aj tým, že ako dopravný prostriedok nám mesto Medzilaborce poskytlo vláčik Andy Express. Pri pamätníku sme sa poklonili kyticou kvetov a zapálením sviečok ako symbolu úcty padlým hrdinom. Veríme, že takáto forma vyučovania splnila svoj cieľ a vyvolala u žiakov správny pohľad na dané historické obdobie.

       

      Mgr. Stanislav Kundrat

     • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

     • Úspešní na celoslovenskom kole

               Aj v tomto roku sme sa zúčastnili celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Jej cieľom bolo rozvíjať záujem mladých ľudí o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a udržiavanie kultúrnych tradícií. Prostredníctvom poézie a prózy mali umelecky vyjadriť myšlienky k danej téme. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov 19. mája 2022 v Nových Zámkoch naši žiaci Nelly Kačalová (3.roč.) a Matúš Suchý (8. roč.) získali čestné uznania. Boli odmenení diplomom, peňažnou poukážkou a knihami. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej literárnej tvorbe.

      Mgr. Renáta Ondrášiková

     • Návšteva divadla

     •        Po dlhšom čase sme opäť mali možnosť návštevy  prešovského divadla Viola. 22.apríla ráno na školskom parkovisku čakal autobus, ktorý piatakov, šiestakov a triednych učiteľov odviezol do vytúženého cieľa. Pred Violou nás už čakala pani Tatiana Pirniková, ktorá nás privítala a tak trochu naladila na očakávané predstavenie. Divadlo, ktoré sme videli, malo názov „Vieme, kto si“.  Plnými dúškami sme si užívali  divadelnú atmosféru, pretože dej sa týkal mladých, ktorí veľa času trávia za počítačom. Mnohí žiaci sa v hlavnej úlohe našli. Výkon hercov sme odmenili potleskom. Domov sme sa vrátili spokojní a obohatení novými zážitkami.

                                                                                                                                               Mgr. Anna Meľuchová

    • Deň narcisov aj v našej škole
     • Deň narcisov aj v našej škole

     • Liga proti rakovine už tradične organizuje verejnoprospešnú zbierku na pomoc pacientom s rakovinou. Tento rok sa konala po 26-ty krát.

      28. apríla členovia zdravotnej hliadky oslovili žiakov, zamestnancov základnej aj materskej školy a tí prispeli dobrovoľnou sumou do pokladničky. Odmenou im bol symbol tejto zbierky – žltý narcis.  Podarilo sa nám vyzbierať  156 eur. Všetkým za podporu chorých ďakujeme.

       

                                                                                                                                    Mgr. Anna Meľuchová

     • OZNAM

     •        Riaditeľ  školy týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o  podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na deň 25.04.2022 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

      Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ŠKD .

      Žiaci sú v uvedený deň odhlásení z obeda.

       

       

      Medzilaborce 22.04.2022

      RNDr. Štefanko Ivan

          riaditeľ školy

    • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023
     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

     •  

      Zápis sa uskutoční v termíne od 06. apríla do 30. apríla 2022 elektronickou formou, bez účasti detí.

       

      • V tomto termíne je potrebné do školy doručiť nasledovné doklady:

       

      • poštou   vytlačené a podpísané tlačivá
      • elektronicky vytlačené , podpísané a oskenované  tlačivá 

      Povinné doklady:

      • prihlášku do 1. ročníka  - protokol
      • fotokópia rodného listu dieťaťa
      • fotokópia občianskeho preukazu rodičov
      • fotokópia preukazu poistenca – dieťaťa
      • prihlášku na voliteľný predmet (náboženstvo / etika)
      • súhlas so spracovaním osobných údajov – žiak , rodič

      Doklady poskytnuté škole podľa záujmu rodičov:

      • prihlášku do ŠKD
      • žiadosť rodiča o odklad povinnej školskej dochádzky
      • žiadosť rodiča o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky
      • prihláška na školské stravovanie
      • prihlášku na rusínsky jazyk

      Prosíme, o využívanie možnosti elektronickej pošty.

      Adresa školy :  zsduch@gmail.com 

      Všeobecné informácie k zápisu

      Vážení rodičia, ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2022  šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.   Viac informácií  TU .

       

       

      ULICE patriace do obvodu školy:

      Dukelských hrdinov, Mierová, Václavského, Duchnovičova, Pod Úbočou, Kpt. Nálepku, SNP, m.č. Vydraň,  m.č. Borov

       

      Spoločný školský odvod pre žiakov so susedných obcí:

      Čabalovce, Habura, Kalinov, Sukov, Ňagov, Volica, Čertižné, Palota

       

      Zapisujeme aj deti z iných obvodov na základe rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa.

       

      Čo škola ponúka?

       

      • kvalifikovaný a obetavý personál
      • 2 asistenti učiteľa
      • Anglický jazyk a Informatika od 3.ročníka
      • nemecký a ruský jazyk
      • rusínsky jazyk
      • Školský klub detí
      • bohatá krúžková činnosť
      • školská knižnica
      • zabezpečená dištančná forma výučby
      • pekne upravené triedy s didaktickou technikou
      • vybavené učebne informatiky
      • jazyková učebňa
      • multimediálna učebňa
      • odborné učebne – fyziky, biológie, chémie, techniky, hudobnej výchovy
      • plne vybavené športoviská ( 2 telocvične, multifunkčné ihrisko, veľký školský areál)
      • moderná školská jedáleň s chutnou stravou,
      • rozvíjanie talentu žiakov v  kultúrnej a športovej oblasti
      • moderný výukový softvér
      • školský informačný systém
      • moderná webstránka
      • európske a domáce projekty
      • športové a vedomostné súťaže a olympiády
      • Školská športová liga
      • škola v prírode, školské výlety, lyžiarsky výcvik
      • domáce a zahraničné exkurzie
      • karneval
      • Deň zdravej výživy
      • tvorivé dielne v ŠKD
      • tradície a folklór
      • kultúrne podujatia, výchovné koncerty, výstavy
      • besedy, protidrogová prevencia, prevencia kriminality, environmentálne aktivity
      • zbierky
      • a mnoho ďalších aktivít…

       

       

       RNDr. Štefanko Ivan

            riaditeľ školy

     • Karanténa pre žiakov 2.A a 2.B triedy

     •       Na základe nariadenia RÚVZ v Humennom, odboru hygieny detí a mládeže   zo dňa 14.02.2022 ,  v termíne od 14.02.2022 - do 18.02.2022/vrátane/  sú žiaci 2.A a 2.B  triedy v karanténe. Vyučovanie prebieha dištančnou formou.

      Žiaci sú povinní dodržať 5 dennú karanténu (pokiaľ nemajú žiadne príznaky).

      Pri bezpríznakovosti žiakov , žiaci môžu prísť do školy v pondelok  28.02.2022.

      Účasť na dištančnom vzdelávaní je pre žiakov povinná.

      Žiaci, ktorí majú dištančné vzdelávanie, sú z obedov odhlásení vedúcou ŠJ.

      Prosím zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení sledovali zdravotný stav svojich detí, informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu telefonicky konzultovali s obvodným pediatrom a informovali triedneho učiteľa.

      Rodič má nárok na pandemickú OČR / u žiaka do 11 rokov veku /

      Informácie budú priebežne aktualizované na stránke EduPage.

     • Karanténa pre žiakov 9.A triedy

     • Na základe nariadenia RÚVZ v Humennom, odboru hygieny detí a mládeže  zo dňa 25.01.2022 ,  v termíne od 25.01.2022 - do 30.01.2022  sú žiaci 9.A  triedy v karanténe. Vyučovanie prebieha dištančnou formou.

      Žiaci sú povinní dodržať 5 dňovú karanténu (pokiaľ nemajú žiadne príznaky).

      Pri bezpríznakovosti žiakov , žiaci môžu prísť do školy v pondelok 31.01.2022.

      Účasť na dištančnom vzdelávaní je pre žiakov povinná

      Žiaci, ktorí majú dištančné vzdelávanie, sú z obedov odhlásení vedúcou ŠJ.

      Prosím zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení sledovali zdravotný stav svojich detí, informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu telefonicky konzultovali s obvodným pediatrom a informovali triedneho učiteľa.

      Informácie budú priebežne aktualizované na stránke EduPage.

     • Dotácia na stravu

     •          Milí rodičia, na základe zákona č. 544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, zákona č.417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách (https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html) , si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Medzilaborciach doručili našej škole v termíne

      od 03.01.2022  do 05.01.2022 v čase od 09:00  -  12:00 hod. na sekretariát školy:

       

      1. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi
      2. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima
      3. čestné vyhláseni o neuplatnení naroku na zvýšený daňový bonus

       

      Potvrdenie  v prípade neprítomnosti zamestnanca školy môžete zanechať v poštovej schránke pri hlavnom vchode budovy.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia
       
      Vzhľadom k súčasnej situácii v školstve Vám oznamujem nasledovné:
       
              na základe rozhodnutia Vlády SR sa prerušuje prezenčná výučba na 2. stupni
      základných škôl (ISCED 2) v termíne od 13.12.2021 do 17.12.2021. V uvedenom
      období sa výučba uskutoční dištančnou formou, vyučovať sa bude podľa pôvodného
      rozvrhu s miernymi modifikáciami (o podrobnostiach Vás budú informovať triedni
      učitelia, resp. triedne učiteľky).
       
              na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa vianočné
      prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do
      7. januára 2022
      s nástupom do školy na prezenčnú výučbu v pondelok 10. januára
      2022
      (uvedený termín je predbežný a môže sa zmeniť v súvislosti s pandemickými
      opatreniami).
       
       
            O podrobnostiach, ktoré budú publikované, resp. zverejnené, bude škola informovať na
      webovej stránke školy, prípadne prostredníctvom triednych učiteľov.
       

      RNDr. Štefanko Ivan
      riaditeľ školy

     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 16. 11. 2021 si žiaci našej školy  uctili deň Európskych jazykov. Do tejto kultúrno-spoločenskej akcie sa zapojili žiaci siedmych až deviatych ročníkov našej školy.

      Jednotlivé ročníky si vybrali krajinu, v ktorej sa rozpráva daným jazykom.

      Triedy si vybrali: VII. A – Slovenský jazyk

                                    VII. B – Anglický jazyk

                                    VIII. A – Nemecký jazyk

                                    VIII. B – Ruský jazyk

                                    IX. A, IX. B – Rusínsky jazyk, jazyk národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.

                  Žiaci sa veľmi pekne zhostili svojej úlohy a pekne prezentovali históriu, kultúru a gastronómiu krajiny, ktorej jazyk prezentovali.

                  Žiaci deviatych ročníkov prekvapili svojim kultúrnym programom, v ktorom zaspievali a zahrali Rusínsku hymnu, hymnu národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.

                  Bohužiaľ, pre pandémické opatrenia, účasť žiakov na tejto školskej akcii bola obmedzená.                      

     • Školská knižnica v novom šate

     •            V posledných dňoch sme dokončili rekonštrukciu našej školskej knižnice, z ktorej sa veľmi tešíme. Počas letných prázdnin sme zväčšili jej priestory, všetko krásne vymaľovali, položili novú podlahu. Prvotný impulz vznikol tým, že sme boli úspešne zapojení do projektu IROP – integrovaný regionálny operačný systém – zameraný na skvalitnenie vybavenia ZŠ,  zvyšovanie gramotnosti žiakov a zlepšenie ich kľúčových kompetencií.

                V rámci neho sme získali nábytok, nové IKT technológie a hlavne obnovu knižničného fondu vo výške 5000 eur. Je potrebné spomenúť, že tento projekt sme realizovali prostredníctvom nášho zriaďovateľa, mesta Medzilaborce, ktorý zabezpečoval nielen verejné obstarávanie a koordináciu jednotlivých krokov, ale sa aj podieľal 5 % finančnou spoluúčasťou na celom projekte.

                Naším zámerom bolo školskú knižnicu nielen zmodernizovať, ale zároveň vytvoriť učebňu s najnovšími technológiami, ktorá poskytuje možnosti aj na realizáciu vyučovania. Nový priestor vytvára veľmi podnetné prostredie pre žiakov, kde sú obklopení knihami a zároveň sa môžu vzdelávať. Knižnica tiež slúži aj ako reprezentačný priestor pre porady, rodičovské združenia či besedy alebo školenia.

                Žánrovo bol knižničný fond obohatený o množstvo zaujímavých  kníh náučnej literatúry i beletrie. Pri výbere sme sa zamerali na všetky vekové kategórie a rôzne žánre. Nezabudli sme ani na odbornú pedagogickú a motivačnú literatúru. Všetky tituly sme spracovali v knižničnom systéme Clavius, každej knihe bol pridelený tzv. rodný list, príslušný čiarový kód a zaradenie do žánru.

                   Dosiahnutý výsledok nás mimoriadne teší. Veríme, že vynaložená námaha všetkých, ktorí sa podieľali na realizácii, bude osožná. Tiež  prinesie radosť a obohatenie hlavne žiakom, ktorých prosperita v oblasti vzdelania je naším cieľom.

       

                                                                                               Mgr. Renáta Ondrášiková

  • Kontakty

   • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
   • zsduch@gmail.com
   • 057 7321878
   • ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje