Navigácia

 • Mikulášska cesta vláčikom 2018

  Mikulášska cesta vláčikom 2018

  Mikulášska cesta vláčikom

  Tretiaci z našej školy sa vo štvrtok ráno, 6.decembra vydali  z Medzilaboriec spolu s deťmi z iných škôl  mimoriadnym Mikulášskym vlakom smerujúcim z Humenného do Medzilaboriec a ďalej pod Lupkovský tunel.

  Vyzdobená, spievajúca a hrajúca Stakčínska strela s personálom v mikulášskych čiapkach v troch vagónoch viezla 160 detí a Mikuláša s pomocníkmi. Deti celou cestou obdivovali krásnu prírodu, spievali a tešili sa na darčeky, ktoré im sľúbil Mikuláš rozdať pod Lupkovským tunelom. Veľkým zážitkom pre ne bola aj zastávka v tuneli.

  Celú akciu pripravili nadšenci z Podvihorlatského železničného spolku a deti z nej mali veľkú radosť.

   

 • Týždeň vedy 2018

  Týždeň vedy 2018

  Zábavný dotyk s vedou , ZŠ Duchnovičova 480/29, Medzilaborce

  Vo štvrtok, 8. novembra 2018, navštívili žiaci 5. a 6.ročníka v rámci Týždňa vedy a techniky výchovno- vzdelávaciu exkurziu v Steelparku v Košiciach.

  Steelpark je park vedy, ktorého cieľom je prinášať malým i veľkým návštevníkom zážitok zo spoznávania vedy a jej zákonitostí. To všetko hravou formou.V prvej časti programu žiaci absolvovali netradičné hodiny fyziky na témySúboj na labilnej tácke a Po stopách fyzikálnej veličiny.V druhej časti lektori previedli žiakov po expozícii. Tá ponúka návštevníkom interakciu, umožňuje hru s exponátmi a zoznámenie sa s prírodnými a technickými vedami ako robotika, matematika, fyzika, informatika a ďalšími. Časť stálej expozície odkazuje na priemyselnú históriu mesta Košice. Deti sa mohli zahrať na zememeračov v interaktívnom pieskovisku, vyskúšať si ovládanie elektromagnetického žeriavu, prechádzať sa po vysokozdvižnej plošine či zahrať si robotický futbal.Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľmi zažili veľmi pôsobivú exkurziu, ktorá im pomohla rozšíriť vedomosti a zručnosti zábavným a neformálnym spôsobom, čím obohatila ich vedomosti v oblasti technických vied.

  Ing. Kotuľáková Michaela

   

 • Život bez plastov 2018

  Život bez plastov

              Dňa 14.11.2018 sa pre žiakov druhého ročníka uskutočnila beseda a súťaž na tému „Život bez plastov“. Cieľom bolo poukázať na nekontrolovateľné hromadenie plastov vo voľnej prírode.

              Žiaci sa dozvedeli nové skutočnosti o plastoch, s ktorými sa stretávajú hlavne v  domácnosti. Plasty sú vyrábané väčšinou z neobnoviteľnej suroviny – ropy, ktorej zásoby sa odhadujú na 40 rokov. Len pri doprave jej uniká ročne do povrchových vôd 3,5 milióna ton. Biologický rozklad plastov v prírode či na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko desiatok rokov. Pri spaľovaní niektorých druhov plastov unikajú do ovzdušia škodlivé látky. SR recykluje približne 16% plastov.

              Dá sa žiť aj bez plastov. Zistili sme, že je lepšie kupovať sklenené fľaše, ktoré ak vrátime, dokážu sa naplniť  znova a znova novou tekutinou najmenej dvadsať až štyridsaťkrát. Žiaci vyrobili  z plastovej fľaše väzenie plné zajatých rybičiek ako svoj protest proti voľne vyhodeným použitým plastom.  Tým poukázali na  nevhodné správanie sa ľudí voči prírode,  ich  prehreškom a to nekontrolovateľným vyhadzovaním plastov do riek a voľnej prírody.

  Urobme všetko za záchranu zelenej planéty, začnime žiť bez plastov alebo nebuďme leniví a trieďme plastový odpad!

  Mgr. Vagaská Andrea

 • Hodina deťom 2018

   

  Hodina  deťom                 

   

   

   

     9. 11. 2018  prebiehal  dvadsiaty ročník pokladničkovej zbierky Hodina deťom. Táto zbierka je symbolom spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska a funguje nepretržite už dvadsiaty rok. Vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska. Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do zbierky nielen finančným príspevkom, ale už tretí rok vytvára tím dobrovoľníkov zostavených zo žiakov deviatych ročníkov. Títo prichádzajú so žltou pokladničkou a s maskotom Hodiny deťom Hugom ku svojim spolužiakom a tí žiaci, ktorí sa finančne zapoja do zbierky, dostávajú od tímu dobrovoľníkov odznak s Hugom. Sme radi, že aj tohto roku sme pomohli tak zmysluplnej akcii. Vďaka projektom Hodiny deťom môžu deti rozvíjať svoje nadanie, zručnosti a zároveň projekty pomáhajú mnohým deťom preklenúť ťažšie životné situácie. Do zbierky sme prispeli sumou 130 eur a 97 centov .  Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

   

   

   

                                                   

   

                                                                                  

   

                                                                                   PaedDr.  Natália Gramatová

    

 • Zdravá výživa 2018

  Svetový deň zdravej výživy

  16. október bol aj v našej škole sviatkom zdravej výživy. Často sa zabúda na to, že práve jedlo je jednou z najdôležitejších vecí vedúcich k dobrému a dlhému životu. Vyvážená strava je dôležitá v každom veku. Musí obsahovať vitamíny a minerály, ktoré podporujú rast človeka a posilňujú imunitný systém, pevnosť kostí, zubov. Tiež by mala obsahovať bielkoviny, ktoré sú potrebné pre rast, výstavbu a obnovu telových tkanív a na ochranu pred chorobami. Dodávajú nám aj teplo a energiu. Samozrejme, nesmie chýbať vláknina, ktorá sa stará o správne fungovanie tráviacej sústavy.

  Žiaci 2. stupňa ukázali svoju zručnosť prípravou zdravých pokrmov v priestoroch školskej jedálne. Boli kreatívni a veľmi šikovní. Pod ich rukami vznikali na pohľad pekné, esteticky pripravené misy, poháre a nápoje. Odmenou bola degustácia jedál. Žiaci, ale aj pedagógovia, si pochutnali na týchto výtvoroch. Na stoloch ostali iba prázdne misy, čo svedčí, že jedlá boli nielen zdravé, ale aj chutné. Celá akcia sa niesla v duchu Hippokratovho citátu: „Nech je jedlo naším liekom.“

  Mgr. Anna Meľuchová, koordinátorka Zdravej školy

 • Prešov 2018

  Šiestaci a siedmaci vo Viole

  17. október naši žiaci strávili netradične. Namiesto vyučovania, v rámci výchovy k hudobnému cíteniu, sme navštívili hudobné predstavenie Tváre hudby v kaviarni Viola v Prešove. Žiaci boli uchvátení umeleckými výkonmi majstrov, keď na základe rôznych ukážok spoznávali širokú paletu nálad vyjadrených hudbou. Najväčší úspech mali výkony detí samotných, pretože realizátori predstavenia ich aktívne zapájali do jednotlivých vystúpení. Žiacke tváre boli plné radosti a nadšenia z poznávania nového, čo bolo najväčšou odmenou pre organizátorov. Nechýbala ani krátka návšteva obchodného centra, kde si žiaci kúpili darčekové predmety a naobedovali sa. Popoludní sme sa vrátili domov do Medzilaboriec sprevádzaní spevom rusínskych piesní v podaní veselých detí.

                                                                                                                Mgr. Renáta Ondrášiková

 • Jesenný košík 2018

  Jeseň je už tu, o tom nás navôkol utvrdzujú pestré farby okolitej prírody.

        Jesenné dni prinášajú pestrosť farieb ale aj vôňu jesene  aj v našej škole. V týždni od 3.10. do 9.10.2018 skrášlila priestory našej školy výstava s názvom: „Plody jesene“. Žiaci ročníkov 1.-9. si počas týchto dní urobili výstavku jesenných plodov. Žiaci mali možnosť vidieť tradičné i menej známe druhy ovocia a zeleniny. Nesmeli chýbať farebné tekvice rôznych tvarov a veľkostí, ako  aj nápadité a veselé výrobky z jesenných plodov.

       Triedni učitelia spolu so žiakmi naaranžovali jesenné košíky, ktoré boli súčasťou výstavy. Vo štvrtok učitelia vybrali najkrajší košík, ale musím podotknúť, že to bolo ozaj ťažké.Zo všetkých košíkov sa najviac v tajnom hlasovaní páčil na prvom stupni košík 4.A triedy a na druhom stupni vyhral košík 5.B triedy a získali darček v podobe sladkej odmeny. Žiaci, ktorí prispeli k aranžovaniu košíka boli taktiež odmenení.

        Cieľom výstavy bolo rozvíjať u detí citový vzťah k prírode, vnímať jej krásy, rozlišovať charakteristické znaky plodov. Zároveň si deti svojou tvorivosťou rozvíjali kognitívnu a umelecko-expresívnu oblasť.

       Môžeme usúdiť, že výstavka jesenných plodov inšpirovala každého, kto výstavu navštívil, či už žiakov, rodičov, učiteľov, ako aj ostatných zamestnancov školy. Už teraz sa tešíme na nové, zaujímavé a originálne práce na budúci školský rok.

  Koordinátorka environmentálnej výchovy na 2.stupni  Ing. Kotuľáková Michaela

 • Skrátenie vyučovania

  Skrátenie vyučovania

  Vedenie školy oznamuje, že dňa 16.10.2018 sa budú vyučovať prvé štyri hodiny (ako včera, do 11:35) z dôvodu  odstávky elektrickej energie. Bez prevádzky bude ŠJ a ŠKD. Ďakujeme za porozumenie, o odstávke sme boli informovaní v neskorých popoludňajších hodinách 15.10.2018. 

 • Športové popoludnie pre prvákov 2018

  Do galérie Športové popoludnie 2018 boli pridané fotografie.

  Dňa 28.09.2018 sa uskutočnilo športové popoludnie pre prvákov. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach. Začali s balónikmi, ktoré mali odbíjať na koniec ihriska. Nebolo to ľahké, lebo bol mierny vietor, ktorý im odfukoval balóniky neželaným smerom. Kopali loptou do vedra, aby zhodili cieľ. Vyskúšali svoju obratnosť so švihadlom a tenisovou raketou.Za svoje výkony boli odmenení sladkou odmenou.

        Vychovávateľky ŠKD

 • Koncoročný výlet

  Koncoročný rozlúčkový výlet WELLNESS Haškove kúpele

  Zrealizovali sme výlet v našom meste Medzilaborce, kde prednosť dostali miesta, ktoré majú pravidelnú otváraciu dobu a telefonické spojenie. Najprv sme si pozreli pouličné umenie a stálu expozíciu v MMUAW. Žiaci sa dozvedeli zaujímavú spojitosť medzi Hansom Christianom Andersenom a Andym Warholom. Obidvaja mali radi papierové vystrihovačky.

  Navštívili sme celkom nové wellness, ktoré má miestny názov Haškove kúpele. Oplýva  doplnkovými službami. Má oddychovú zónu, fínsku a parnú saunu. Žiaci si najviac užili čas strávený v bazéne 10x5 metrov s protiprúdom a vodnými tryskami. Cestou do školy sme zašli do cukrárne na koláč a zmrzlinu. Výlet bol super.

  Mgr. Vagaská Andrea

 • Deň matiek 2018

  Deň matiek

  Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Aby sme oslávili tento nádherný sviatok, pripravili sme s našimi deťmi z ŠKD kultúrny program. Vystúpenie sa uskutočnilo 30. mája v školskej jedálni. Scenár pripravila pani vychovávateľka Anna Harasimová. Do vystúpenia sa zapojili všetky štyri oddelenia ŠKD a deti   vystúpili s piesňami, tancami, básničkami a scénkami. Naše mamičky a babičky ich odmenili veľkým potleskom. Na záver programu dalo každé dieťa svojej mamičke kvet ako symbol vďaky za jej starostlivosť a lásku.

   

  Mgr. Dana Murdziková

 • Mladý záhradkár

  Mladý záhradkár

  Dňa 23. mája 2018 sa naži žiaci Lukáš Kocurišin, Maxim Sijka a Jakub Korba zúčastnili tretieho ročníka vedomostnej súťaže Mladý záhradkár v Humennom, ktorý zorganizovala Okresná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Na tejto súťaži žiaci určovali názvy rastlín, poznávali rôzne semená a plody, ale aj so zaviazanými očami, len podľa chuti, mali odhaliť rôzne druhy ovocia a zeleniny. Súťaž nás zaujala, bola skúškou pre žiakov, či dokážu rozoznávať liečivé rastliny, spoznávali nové rastliny s dôrazom na ich využitie v praxi, napr. na liečenie chorôb. Chlapcom gratulujeme k získaniu 5. miesta v konkurencii 10 súťažných družstiev.


                                                                                                            RNDr. Lucia Masiová
   

 • OZNÁMENIE

  OZNÁMENIE

           Na základe Metodického usmernenia č.15/2005-R MŠ SR, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre ZŠ a SŠ pre prípad epidemických ochorení , čl.5,  písm. c  a na základe konzultácie s RÚVZ v Humennom, prerušujem dňa 04.júna 2018 /pondelok / výchovno-vzdelávací proces na škole z dôvodu uskutočnenia sanitárneho dňa.    Na uvedený deň udeľujem žiakom riaditeľské voľno.

            Zároveň oznamujem, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka ŠKD a školskej jedálne.

  Vyučovanie sa začne dňa 05.06.2018 / utorok / .

   

   

                                                                     RNDr. Štefanko Ivan

                                                                           riaditeľ školy

 • Prevenciou proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení a iných civilizačných chorôb

  Prevenciou proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení a iných civilizačných chorôb

  Prevenciou proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení a iných civilizačných chorôb

      Prevencia smeruje k odhaleniu rizikových faktorov, ktoré ohrozujú naše zdravie. Prevencia smeruje k odhaleniu choroby v jej iniciálnej fáze. Význam prevencie je nenahraditeľný. Dokáže odhaliť začínajúce ochorenie a predísť možným zdravotným komplikáciám. Rýchla a včasná liečba dokáže zachrániť a predĺžiť život. Udržanie zdravia je náročná úloha pre každého z nás. Prevencii sa venujeme aj v našej škole. Učíme to nielen žiakov, ale aj sami sa snažíme starať o svoje zdravie a zúčastňovať sa preventívnych prehliadok. V rámci prevencie sa v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom uskutočnil bezplatný kontrolný odber krvi pre zamestnancom našej školy. Zisťovali sa hodnoty cukru v krvi, cholesterolu, tukov a krvného tlaku. Po odberoch bol každý zamestnanec  oboznámený s výsledkom testov a odborným poradenstvom, ako zlepšiť  prípadné nízke alebo vysoké hodnoty krvných testov. Touto prevenciou sme len potvrdili, že nám záleží na našom zdraví a že zdravie bolo a bude tá najlepšia životná investícia. Starostlivosť o zdravie je priorita v každom veku, pretože nám zabezpečí dlhý a plnohodnotný život a dobrú pracovnú výkonnosť.

  PaedDr. Natália Gramatová

 • Hviezdoslavov Kubín

  Úspešná žiačka

  3. mája sa naša žiačka Karin Čahojová (5.b) zúčastnila na krajskom kole v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa konala v umeleckých priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove a naša Karin v nemalej konkurencii reprezentantov všetkých okresov Prešovského kraja získala pekné tretie miesto. Týmto jej blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalších úspešných umeleckých prednesov.

  Mgr. Renáta Ondrášiková

 • Stavanie mája

      Stavanie mája

       V piatok 29. apríla  sa pred Mestským úradom zišli deti materských škôl, základných škôl a detských domovov, aby si pripomenuli peknú tradíciu stavania mája. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy 8.b triedy a spoločne s učiteľkami Kotuľákovou a Masiovou krásne vyzdobili máj. Žiaci si zažili veľa srandy, tanca a zábavy. Za svoju  námahu boli všetci  odmenení  sladkosťami.

  Ing. Kotuľáková Michaela

 • Deň Zeme 2018

      Deň Zeme

  Pri príležitosti pripomenutia si Dňa Zeme sa na našej škole v dňoch od 23.4.2018 – 27.3.2018 uskutočnil týždeň farieb a to následne:pondelok-zelená-energia dreva-nádej, utorok -červená – farba ohňa, streda-žltá – slnko a slnečná energia, štvrtok -modrá – farba vody, piatok -hnedá –pôda-nenahraditeľná zložka života na Zemi.Súčasťou tejto akcie je aj farebné oblečenie žiakov a učiteľov, ktorí sa k farebnému týždňu pridali. Tento týždeň je upozornením na to, že je dôležité chrániť našu Zem. Pri tejto príležitosti sa žiaci 5. a 6. ročníkov zúčastnili 26.4.2018 na prednáške s pracovníčkou CHKO ML, kde úlohou žiakov bolo odpad pozbierať a roztriediť pomocou recyklačných symbolov .Chvíľu sa rozprávali o tom kto čo urobil na deň zeme pre Zem. Následne sa rozprávali o šetrení energie- napr. vypnutie zbytočne rozsvietených žiaroviek, separovaní odpadu, hospodarení s vodou, obmedzení nakupovania oblečenia, stlmení kúrenia keď napr. svieti slnko. V závere si pozreli chovnú stanicu v ktorej mohli vidieť sovu dlhochvostú a výra skalného.

  Ing. Kotuľáková Michaela

 • Námešť 2018

  Výmenný pobyt Námešť nad Oslavou

   

  Od 24.04.2018 do 27.04.2018 žiaci Základnej školy na Ulici Duchnovičovej spolu s učiteľmi navštívili mestečko Námešť nad Oslavou, kde ich srdečne  privítali partneri zo Základnej školy Husova. Tento výmenný pobyt zahŕňal 4 dni plných spoločných hier, spoznávanie malebného mestečka, či nadväzovanie nových priateľstiev.

  Žiaci po príchode boli ubytovaní v rodinách žiakov zo ZŠ Husova, ktoré sa o nich počas celého pobytu príkladne starali – ubytovali ich, stravovali, oboznamovali ich so svojimi zvykmi, venovali im svoj voľný čas.

   

  Jedným z nádherných zážitkov sa stala návšteva starobylého mesta Třebíč – jeho židovskej štvrte zapísanej v zozname UNESCO a historického centra. Žiaci sa mohli  preniesť aj do doby modernej, ktorú reprezentoval vedecký zábavný park ALTERRNÁTOR. Prechádzka ALTERNÁTOROM je vlastne cesta časom. Žiaci sa dozvedeli o vesmíre, o  energii a jej šetrení, prezreli si exponáty, ktoré sa venujú historickej výrobe obuvi v meste Třebíč.  V tomto meste sme navštívili aj Baziliku svätého Prokopa  -  románsko – gotický kresťanský kostol. Najcennejšou časťou baziliky je vstupný portál a rozsiahla románska krypta, kde jej gotickú klenbu podopiera 50 stĺpcov a polostĺpcov .

   

  Ďalší deň v dopoludňajších hodinách  žiaci absolvovali spoločnú výučbu  na ZŠ Husovej, a samozrejme bol to skvelý a jedinečný deň, ktorý sa niesol v duchu športu a pohybu. Pripravených bolo množstvo rozmanitých stanovísk. Deti si vyskúšali viacero športových disciplín od behania cez prekážky až po skákanie vo vreci. 

   

  V piatok v ranných hodinách nadišiel  čas lúčenia, v oku mnohých žiakov sa zjavila slzička, ktorá dokazovala, že žiaci spoločne prežili mnoho pekných a nezabudnuteľných chvíľ.

   

   

  RNDr. Lucia Masiová

 • Vlasy - koruna krásy

  Vlasy – koruna krásy

  17. apríl 2018 sa na našej škole predviedol v ľudovej paráde. Žiačky 3. – 9. ročníkov mohli v súťaži Vlasy – koruna krásy predviesť  umelecké cítenie a svoju  šikovnosť v tvorbe ľudových účesov. V úvode pani učiteľka PaedDr. Gramatová Natália pripravila prezentáciu, v ktorej si prítomní mohli pozrieť rôzne ľudové kroje a účesy. Po tomto vstupe   úlohou  súťažiacich bolo vytvoriť ľudový účes a k tomu aj celkovú vizáž, ktorú predviedli na svojej vopred vybranej modelke.  Porota mala ozaj veľmi ťažkú úlohu, pretože všetky účesy boli veľmi pekné a každý jeden bol niečím výnimočný. Veľkým kladom bolo aj to, že niektoré dievčatá boli odeté do ľudových krojov, čo   ešte väčšmi zvýraznilo ľudovú kultúru. Víťazom sa napokon stali dievčatá z 9. A triedy, ktoré vyčarovali  prekrásny ľudový svadobný účes. Celé podujatie bolo sprevádzané rusínskym  ľudovým spevom,  začo patrí  vďaka dievčatám z 8. B triedy. Poďakovanie patrí všetkým, či už súťažiacim, účinkujúcim alebo samotnej porote, pre ktorú víťazmi boli všetci.

   

                                                                                                                        PaedDr. Štefanková Stanislava

 • Zápis prvákov

  ZÁPIS PRVÁKOV

  Zápis prvákov sa uskutočnil 11. apríla 2018. Malé detské očká plné očakávaní vstupovali  spolu s rodičmi  za brány našej školy. Prvotné privítanie budúcich prváčikov prebiehalo krátkym vystúpením terajších prvákov, štvrtákov a tretiakov. V krátkej dobe sa práve oni stanú  ich kamarátmi, ale aj staršími poradcami pri septembrovom nástupe na našu základnú školu.  Pán riaditeľ oboznámil deti a rodičov s tým,  čo všetko naša škola ponúka. Výber aktivít je naozaj široký.  Postupne sa budúci prváci a rodičia premiestnili do tried. Deti pracovali   s  učiteľkami, kde do pripraveného pracovného listu spoločnými silami vyplnili, nakreslili a napísali všetko, čo bolo potrebné.  Zo zápisu  si odniesli  krásne čiapky, darčeky ozdobené múdrymi sovičkami, ale aj balíčky , ktoré darovalo Mesto Medzilaborce.

  Na budúcich prvákov sa tešíme a držíme im palce pri „prváckom štarte“ , keď  v septembri zasadnú  do  školských lavíc.

                                                                                                                     PaedDr. Višňovská Jana

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
  ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • 057 7321878

Fotogaléria