• Environmentálna výchova

      Hltači energie

      Z environmentálnej výchovy dňa 18.12.2018 sa uskutočnil kvíz o energii, zameraný na šetrenie elektrickej energie doma a v škole.

      Spolu so žiakmi sme dospeli k zisteniu, že niekedy dávno ľudia sa nechávali obsluhovať otrokmi a využívali silu zvierat. Dnes sa nechávajú obsluhovať energiou. Hovorili sme o domácich spotrebičoch v domácnosti. Žiaci zisťovali z internetu spotrebu jednotlivých spotrebičov v domácnosti, ktoré lepili na výkres a dofarbovali. Zistili, že každý spotrebič pochopiteľne má kábel, cez ktorý do prístroja tečie elektrický prúd. Energia je pekne skrytá v zásuvke, až do okamihu, kým do nej vsunieme zástrčku spotrebiča. Žiaci sa dozvedeli, že ak hrajú na stolnom počítači denne dve hodiny za energiu ich zábavka zhltne rodičom z peňaženky 1,35 eura. Dozvedeli sa, že spotreba energie používaním notebooku je trikrát nižšia, než spotreba stolného počítača.

     • Na ľudovú nôtu

      Na ľudovú nôtu

      Stalo sa už tradíciou, že posledný deň kalendárneho roka v škole, v tomto roku 21. decembra, si spríjemňujeme vianočným programom navodzujúcim sviatočnú atmosféru. Je to slávnostné rozlúčenie sa so starým rokom a zároveň vítanie Vianoc. Pani učiteľka Meľuchová pripravila scenár a jednotlivé časti zadala každému ročníku. Na programe sa tak podieľali všetky triedy. Na 1. stupni nacvičovali so žiakmi pani vychovávateľky a na druhom stupni pomohli pani učiteľky Ondrášiková, Rabajdová a Kotuľáková. Pán učiteľ Kundrat pripravil zvukové efekty. Program sa niesol v duchu ľudových tradícií. Žiaci sa tak oboznámili so zvykmi našich predkov, ktorými si v minulosti uctievali jednotlivé dni pred Vianocami. Zoznámili sa s obyčajami od Martina až po Vianoce. Zazneli naše krásne koledy a vinše. Účinkujúci sa so starým rokom rozlúčili krásnou rusínskou koledou „ Vo Viflijemi novina“.

     • Vianočné pečenie

      Už sa blížia Vianoce a 27 žiakov I stupňa z projektu Zdravá škola dňa 17.12 2018 si zdokonaľovali svoje pracovné zručnosti pri nevšednej technike rozvíjajúcej výtvarné cítenie a predstavivosť zdobenie vianočných perníčkov.

      Mgr. Pančurová Jaroslava

     • Ochranárik

      OCHRANÁRIK 2018

      Dňa 23.11.1018 sa žiaci I. stupňa Frederik Klein, Nicolas Sebastián Mikluš zúčastnili vyhodnotenia výtvarnej súťaže Ochranárik - 2018 v ktorej žiak Klein obsadil 1.miesto a postup do celoslovenského kola a Sebastián Mikluš 2.miesto. Zo školského kola postúpilo 14 prác z ktorých sme zhotovili nástenku. Žiakom prajeme veľa chuti do ďalšej práce.

     • Vianočný futbalový turnaj

      Vianočný futbalový turnaj

      Tak ako v minulom roku, tak aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnil vianočný futbalový turnaj žiakov 3. a 4. ročníkov. Do turnaja sa zapojili 4 mužstvá, ktoré statočne bojovali o víťazstvo. Víťazom sa nakoniec stalo mužstvo 4. A triedy, ktoré si obhájilo titul víťaza z minulého školského roku. Pochvala však patrí všetkým mužstvám, pretože podali ozaj pekné výkony.

     • Vianočná besiedka

      Vianočná besiedka v ŠKD

      19. decembra sa v ŠKD uskutočnila vianočná besiedka, ktorú pre spolužiakov a priateľov ŠKD pripravili žiaci tretieho ročníka. Zaujímavý vianočný program bol zostavený z klavírnych, gitarových, flautových a akordeónových skladieb, a taktiež odzneli krásne vianočné piesne a koledy. Vystúpenie žiakov bolo veselé a hravé, za čo ich spolužiaci odmenili krásnym potleskom a učiteľka sladkými čokoládovými lízankami.

  • Partneri

   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
   • zsduch@stonline.sk
   • 057 7321878
   • ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • Fotogaléria

  • Vianočný futbalový turnaj
  • Vianočná besiedka
  • Pasovačka 2018
  • Mikulášska cesta vláčikom 2018
  • Týždeň vedy 2018
  • Život bez plastov 2018
  • Zdravá výživa 2018
  • Prešov 2018
  • Jesenný košík 2018
  • Športové popoludnie pre prvákov 2018
  • Deň matiek 2018
  • Stavanie mája