• OZNAM

      Aktuálne informácie k návratu žiakov do škôl 2021

      Na základe informácií na webe MŠVVaŠ SR , podľa epidemiologickej situácie v našom regióne a pravidiel zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR, bude vyučovanie v týždni od 18.01.2021 do 24.01.2021 na prvom aj druhom stupni prebiehať dištančnou formou.

     • OZNAM

      Návrat do škôl 2021

      Dňa 05.01.2021 bol na webe MŠVVaŠ SR zverejnený aktualizovaný manuál pre školy „Návrat do škôl 2021“. Školy budú pri otváraní tried a návrate k prezenčnej výučbe postupovať podľa epidemiologickej situácie vo svojom regióne.

      Pravidlá zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania podľa epidemiologickej situácie upravuje COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR.

     • OZNAM

      PREVÁDZKA ŠKD

      Na základe prieskumu sa prevádzka ŠKD v čase od

      11.01. – 18.01.2021 neotvára

      Medzilaborce 07.01.2021

      RNDr. Štefanko Ivan

      riaditeľ školy

     • Príhovor riaditeľa školy

      Milí žiaci, chlapci a dievčatá!

      Vážení rodičia a priatelia školy!

      Vážené kolegyne a kolegovia!

      Prihováram sa Vám v tomto predvianočnom čase, kedy sa v kruhu svojich rodín budeme zamýšľať nad tým čoho sme boli svedkom v tomto čudesnom kalendárnom roku. Viac ako inokedy myslievame na svojich blízkych, čas vianočný nás napĺňa radosťou, láskou a porozumením. Verím, že ináč to nebude ani tento rok napriek tomu, že situácia v ktorej sme sa všetci ocitli je celkom iná a neraz sa stretávame v našej spoločnosti s opačnými prejavmi. Teší ma, že väčšina našich rodičov, zamestnancov a žiakov vedia prejaviť spolupatričnosť s tými, ktorí to veľmi potrebujú. Za všetko dobro v nás iba jeden príklad za všetky. Nedávna akcia, do ktorej sme sa spoločne úspešne zapojili pod názvom „Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok“ je toho dôkazom.

  • Partneri

   • {#1508} 3
  • Kontakty

   • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
   • zsduch@gmail.com
   • 057 7321878
   • ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje