Sobota 23. 5. 2015

Navigácia

Partneri

Počet návštev: 1070925

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 13. 5. 2015

  Stavanie mája

  Máj pôvodne znamenal mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V minulosti mal symbolický význam  boja zimy s jarou. Postavenie a ozdobenie mája bolo znamením príchodu jari. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich tvorivú silu prírody. Stromčeky sa rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne, miestami sa tiež obliekali do ženských šiat. Na Slovensku sa tento zvyk už tak často nepoužíva. Preto sme privítali možnosť, ktorú pre naše školy pripravil Mestský úrad v Medzilaborciach.

 • 5. 5. 2015

               Dňa 27. apríla 2015 v poobedňajších hodinách, 10 žiakov z 3. a 4. ročníkov  našej školy súťažilo vo vedomostnej súťaži DUCHNOVEDKO, ktorú pre nich pripravili učiteľky Adriána Kačalová a Ivana Jakubíková. V hravej a súťažnej atmosfére si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti zo všetkých oblastí a vyskúšať si , či sa dokážu v správnej chvíli sústrediť, zvládnuť záťaž  a podať čo najlepší výkon.

 • 5. 5. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  29.4.2015 žiaci 7.b, 8.b,9.b a 9.a, spolu s pedagógmi Ing. Kotuľákovou, PeaDr. Gramatovou a Mgr. Kundrátom M.  navštívili zábavné technické centrum SteelPark v Košiciach a to Bádateľské prírodovedné laboratórium. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Každá skupina sa zúčastnila aktivít, kde aktivita trvala 60 min. Náplňou boli žiacke fyzikálne experimentovanie v menších skupinách pod vedením lektora. K dispozícii boli pracovné listy pre žiakov ako aj pomôcky k praktickej časti aktivít.      Prvá aktivita bola pod názvom:  Ako netopier zachytí náš pohyb, ktorej fyzikálny obsah bol:        
  - na základe senzora polohy žiaci pozorovali, znázorňovali a napodobňovali rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené),
  - pracovali s LabQuestom (prenosné meracie rozhranie) - na displeji sa postupne vykresľoval graf pohybu,kde žiaci hneď videli ako sa hýbeme my, alebo iné predmety.
  Druhá aktivita pod názvom Autíčko na solárny pohon.
  Fyzikálna aktivita:
  mala medzipredmetový charakter (ekológia, chémia, fyzika).
  Náplňou aktivity bola analýza autíčka, ktoré si vyrába vodík pomocou elektrolyzéra. Vyrobený vodík využíva palivový článok, ktorý dodáva elektromotoru elektrickú energiu. Jednoducho: autíčko sa pohybuje na základe energie získanej z rozkladu vody. Na jeho chod nepotrebuje baterky, ani elektrickú energiu "zo zástrčky" = šetríme životné prostredie. Na konci aktivity jednotlivé družstvá súťažili so svojimi autíčkami, napr. ktoré dôjde najďalej, ktoré vydrží ísť najdlhšie a pod. Žiaci si odniesli veľa nových a hlavne zaujímavých informácií.

 • 29. 4. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy, Ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce oznamuje, že v súlade s § 150, odst.5 zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje

          riaditeľské voľno

        na deň 13.04.2015 (pondelok)

 • 9. 4. 2015

  Dňa 23.3.2015 sa uskutočnil na prvom stupni kvíz o vode.  Vedomosti  žiakov prvákov a druhákov o vode dopadli takto:

  1.miesto: I.A

  2.miesto:II.A

  3.miesto:II.B

  Vedomosti  žiakov tretiakov a štvrtákov  o vode dopadli takto:

   1.miesto: IV.B

  2.miesto:IV.B

  3.miesto:III.B

  Źiaci boli odmenení cenami.

 • 29. 3. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Utorkové dopoludnie  24. marca strávili naši siedmaci netradične, umelecky a zároveň edukačne. V priestoroch Múzea moderného umenia Andyho Warhola sa uskutočnilo stretnutie s najväčším rozprávkarom všetkých čias - Hansom Christianom Andersenom. Marcové obdobie, ktoré sa nesie v znamení mesiaca knihy, je na takéto výnimočné akcie priam stvorené.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
  ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • 057 7321878

Fotogaléria