Streda 7. 10. 2015

Navigácia

Partneri

Počet návštev: 1161028

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 9. 9. 2015

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Školský rok 2015/2016 žiaci druhého stupňa Základnej školy na Ulici Duchnovičovej  začali trochu netradične. Po otvorení nového školského roka 30 žiakov spolu s učiteľmi p. Cepkom, p. Savkom, p. Cilipom, p. Dembickým, p. Kundratom a p. Gajdošom odcestovali do Bratislavy, kde sa zúčastnili charitatívneho koncertu – INTEGRÁCIA 2015.

 • 25. 6. 2015

   MINI SKANZEN MEDZILABORCE -NAŠE  MINI MÚZEUM V PRÍRODE

  Dňa 19.06.2015 sa žiaci nulťáci a prváci vybrali na výlet do mini skanzenu v Medzilaborciach . Mohli tak nahľadnúť   do minulosti Rusínov. Stredobodom prehliadky boli repliky kostolíka, hospodárskeho dvora a domov Rusínov severovýchodného Slovenska. Privítala nás pracovníčka prehliadky, ktorá nás   oboznámila   s prehľadkou aj s  propagačnými materiálmi skanzenu. Mini skanzen sa nachádza pri amfiteátri na Mierovej ulici, v blízkosti autobusovej,  malej vlakovej stanice a futbalového ihriska. Mini skanzen je súčasťou II. etapy projektu Warhol city - zmena imidžu mesta. Je situovaný v blízkosti amfiteátra. Turistom a návštevníkom mesta a regiónu priblíži rusínsku dedinu minulosti.  V expozícii sú sústredené repliky rusínskych domov z okolitých dedín. Všetky sú ručne vyrobené. Hoci pripomínajú detskú stavebnicu, sú to nádherné dreveničky, poskladané  v prírode.

 • 15. 6. 2015

   

          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    Výlet do Košíc

       V pondelok, 8.júna 2015, sa druháci, tretiaci a štvrtáci z našej školy vybrali na koncoročný výlet .Cieľom ich cesty boli Košice, najmä zoologická záhrada. Počasie im prialo, nálada bola výborná, a tak si so záujmom poprezerali výbehy so zvieratami, ktoré inak vo voľnej prírode nemôžu vidieť, voliéry, botanický chodník, morské akvárium, jazierka s vodnými vtákmi.... Ako ináč, najviac sa skamarátili so šantivými opičkami a najväčší rešpekt mali pred šelmami.

 • 15. 6. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Dňa 5.6.2015 žiaci prváci a druháci navštívili Detské dopravné ihrisko  (DDI)vo Svidníku.

  Vyskúšali si správanie účastníka cestnej premávky na DDI. Striedali si kolobežky, bicykle, vozili sa na autíčkach. Zvládli úspešne úlohy chodca, cyklistu, cestujúceho i spolujazdca.  Pod vedením pána Džupku a  učiteliek Vagaskej, Beňkovej, Pančurovej, Sirikovej sa zúčastnili na teoretickej a praktickej výučbe .Samostatný pohyb  žiakov po detskom dopravnom ihrisku sa  im  veľmi páčil.

 • 9. 6. 2015

  Školský výlet  ZOO Spišská Nová Ves a Levoča

       Nastal ten dlho očakávaný čas a to čas na koncoročný školský výlet. Vo štvrtok 4.6.2015 sa žiaci II.A a VII.B zo ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach, vybrali s pani učiteľkami na výlet do ZOO v Spišskej Novej Vsi, kde nás šťastlivo doviezol šofér Dura.
  Počasie nám prialo, a tak si deti mohli poobzerať všetky zvieratká, ktoré tam žijú. Areálom Zoo preteká potôčik , čo krásne dotvára scenáriu areálu záhrady. Množstvá drevín poskytuje príjemný chládok pre zvieratá i návštevníkov. Jazero je výrazný prvok v kompozícii ZOO , kde žije spoločenstvo kačíc.
  Po obedňajšej prestávke a po vyšantení na ihrisku nasledovala cesta do krásneho mesta Levoča. Najväčším zážitkom v Levoči bola pre deti návšteva Chrámu svätého Jakuba v Levoči, ktorý je druhý najväčší kostol na Slovensku, národná kultúrna pamiatka, budova mimoriadneho umeleckohistorického významu. Je pôvodne gotický. V chráme sme obdivovali neskorogotickú ornamentálnu maľbu, niekoľko skupín fresiek: na severnej stene ľavej bočnej lode v dvoch radoch sedem skutkov milosrdenstva a sedem hlavných hriechov (okolo 1385), veľký cyklus 20 scén legendy o sv. Dorote (okolo 1400), na uzávere južnej lode kalvária (okolo 1380). Vo svätyni je pastofórium z konca 15. stor. V chráme žiakov tiež zaujala unikátna zbierka dvanástich stredovekých gotických krídlových oltárov, stojacich na pôvodných miestach. Po návšteve chrámu sme si neodpustili zmrzlinu, ktorá deti príjemne osviežila. Pokračovali sme v prehliadke a došli sme k Historicky známej klietke hanby, ktorá v účastnosti stojí pri radnici a koná sa pri nej divadelné predstavenie Levočská Biela Pani. Potom nasledovala cesta domov, kde už očakávali svoje deti rodičia, ktorím hneď začali rozprávať zážitky. Bol to krásny výlet, odkiaľ si žiaci priniesli nové zážitky, poznania, ako aj kamarátstva.

 • 5. 6. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Olympiáda 2015

  V posledný májový deň sme na našej škole pripravili pre žiakov všetkých ročníkov zaujímavý olympijský boj o ozajstné medaily. O krásny a výnimočný deň sa postaralo aj pekné letné počasie. Ako inak mohol začať tento sviatok, keď nie vztýčením olympijskej vlajky, sľubom športovca a férovej hry. V úvode mal aj krátky motivačný monológ náš významný športovec Leonid Kocurišin, ktorý motivoval žiakov do budúcna, vyzval ich k rivalite ale aj férovej hre v každej oblasti. Disciplíny boli rôzne od skákania cez prekážky a všetky loptové hry až po spoločný beh vo všetkých vekových kategóriách, tie boli odmenené nielen potleskom ale diplomami, medailami a samozrejme sladkou odmenou. Všetci zúčastnení odchádzali domov s pocitom odovzdania maxima v každej súťaži a niektorí aj s pocitom víťazstva a výstupom na medailový stupienok. Za nádherný deň treba poďakovať nielen súťažiacim ale aj všetkým učiteľom, ktorí odviedli na každom stanovišti oko profesionálneho rozhodcu a samozrejme zodpovednosť pri príprave olympiády. Nám ostáva už len dúfať a veriť, že sa v takomto počte a v takomto duchu stretneme opäť o rok .

 • 5. 6. 2015

  V skutočnosti však nehorelo

          ,,Horí, horí!“  Tento pokrik veľmi dobre poznáme a určite neradi ho riešime v živote, no na druhej strane poteší, ak v takejto nešťastnej chvíli je tu niekto, kto uhasí horiaci dom, zachráni ľudský život, častokrát obetuje aj svoj vlastný. Áno, sú to požiarnici.

          Žiaci ZŠ na ul. Duchnovičovej v Medzilaborciach si dňa 25.5.2015 boli pozrieť požiarnu stanicu a jej vybavenie. Ochotní požiarnici žiakov privítali klasickým trúbením klaxónov, poukazovali a vysvetlili vybavenie zásahových požiarnických áut. Deti si samé vyskúšali „šoférovanie“ auta, hasenie z hasičskej hadice, merali si prilby, obzerali kombinézy, plynové masky, kládli zvedavé otázky, videli, ako sa požiarnici spúšťajú dole požiarnickou rúrou pri hlásení požiaru, ako aj miestnosť, kde sa hlásia a monitorujú požiarne udalosti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
  ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • 057 7321878

Fotogaléria