Piatok 19. 12. 2014

Navigácia

Partneri

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 18. 12. 2014

  Kabinet TaŠV každoročne organizuje vianočný bedmintonový turnaj dievčat pre druhý  stupeň ZŠ pod vedením učiteľa Mgr. Vladimíra Dembického a Mgr. Marcela Kundrata. V tomto predvianočnom období sa turnaj odohral 17.decembra 2014 v popoludňajších hodinách v našej telocvični. Zúčastnili sa ho žiačky 6.- 9. ročníkov, ktoré v duchu fair – play súťažili o každý košík na štyroch ihriskách. Víťazkou vianočného turnaja sa stala žiačka z IX.B triedy Dominika Dembická, na druhom mieste sa umiestnila žiačka z VIII.B triedy Nina Cuperová a na peknom treťom mieste skončila žiačka z VIII.B triedy Nikoleta Tarčová. Gratulujeme a prajeme všetkým krásne vianočné sviatky.

 • 18. 12. 2014

  Dňa 12. decembra 2014 sa zúčastnilo 40 žiakov 3. a 4. ročníkov našej školy exkurzie do Krajského múzea a Planetária v Prešove. Žiaci sa v prekrásnom Rákociho paláci oboznámili so stálymi expozíciami v múzeu , kde im boli prezentované historické, etnografické , umelecko- historické a prírodovedné zbierky múzea  /Človek a oheň, Z histórie Prešova, Z pokolenia na pokolenie...  /         V planetáriu  im bola  premietnutá prezentácia o Vesmíre, ktorá im viac sprístupnila učivo, o ktorom sa učia na hodinách prírodovedy v škole. Nakoľko sa termín exkurzie prelínal s konaním Vianočných trhov , žiaci pocítili aj prekrásnu atmosféru Vianoc  ich návštevou  na pešej zóne .

 • 18. 12. 2014

  Dňa 12. decembra 2014 zorganizovali učitelia školy pre dievčatá 6. až 9. ročníkov v telocvični školy florbalový adventný turnaj.Podujatie sprevádzala súťaživá, športová atmosféra umocnená dobrým diváckym podfarbením. Dievčatá sa plne odovzdali tejto obľúbenej loptovej hre. Aj keď sa niekedy prejavovali technické nedostatky, dievčatá ich nahradili nasadením a zápalom pre hru.Najlepšími výkonmi sa prezentovali ôsmačky a stali sa víťazkami turnaja.  Na druhom mieste sa umiestnili deviatačky, tretia priečka patrila šiestačkám a na štvrtom mieste sa umiestnili siedmačky. Každej účastníčke sa ušla sladká odmena za ich snaživé výkony.

 • 16. 12. 2014

  K Vianociam neodmysliteľne patrí ikebana, ktorá dokáže symbolicky ozvláštniť atmosféru najkrajších sviatkov roka. V našej škole je už tradíciou, že žiaci sami zhotovujú originálne ikebany prevažne z prírodných materiálov. 10. decembra vôňa ihličia vznášajúca sa v ovzduší vyčarila úsmevy a spokojnosť na tvárach žiakov 2. stupňa, ktorí svojou zručnosťou a fantáziou vytvorili nádherné ikebany. Tie budú ozdobou jednotlivých tried počas obdobia do vianočných prázdnin. Organizačne túto akciu zabezpečoval žiacky parlament pod vedením p. uč. Gajdoša v spolupráci s p. uč. Meľuchovou. Žiaci boli odmenení peknými cenami zakúpenými z finančných prostriedkov  fondu ZRPŠ. Prajeme krásne a spokojné vianočné sviatky.

 • Školský časopis

  Nové číslo školského časopisu si môžte stiahnúť --> Skolsky_casopis_ZS_na_Duchnovicovej_ul.docx

 • 12. 12. 2014

  V predposledný novembrový Piatok sa na našej škole konala veľká slávnosť našich malých prváčikov. Tradícia, ktorá má na našej škole už dlhú históriu, sa niesla v duchu prijatia prvákov do školského cechu prváckeho. Žiacky parlament si pripravil pútavý program a rôzne súťaže v ktorých si zmerali sily obidve prvácke triedy.

 • 12. 12. 2014

  Chlapci našej školy si predmikulášske popoludnie /5. december/ spestrili turnajom v minifutbale. V telocvični školy sa proti sebe postavili družstva 6. až 9. ročníkov. Zmerali si svoje sily v najpopulárnejšej hre.  Na ihrisku i v hľadisku vládla súťaživá športová atmosféra. Mladí futbalisti predviedli veľa zaujímavých výkonov a potešili oči divákov, ktorí ich odmenili potleskom. Jednoznačným víťazom sa stal výber deviatakov pred siedmakmi a na treťom mieste sa spoločne umiestnili šiestaci a ôsmaci. Pre všetkých súťažiacich organizátori – učitelia, pripravili ako odmenu za ich snaživé výkony sladké mikulášske darčeky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
  ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • 057 7321878

Fotogaléria