Štvrtok 2. 4. 2015

Navigácia

Partneri

Počet návštev: 1043930

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 29. 3. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Utorkové dopoludnie  24. marca strávili naši siedmaci netradične, umelecky a zároveň edukačne. V priestoroch Múzea moderného umenia Andyho Warhola sa uskutočnilo stretnutie s najväčším rozprávkarom všetkých čias - Hansom Christianom Andersenom. Marcové obdobie, ktoré sa nesie v znamení mesiaca knihy, je na takéto výnimočné akcie priam stvorené.

 • 26. 3. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Na prelome dní 20.3. – 21. 3. 2015 sa na ZŠ Duchnovičovej ulici  uskutočnilo podujatie -  noc, ktorá nesie meno známeho rozprávkara Hana Christiana Andersena.

 • 26. 3. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Svetový deň vody /22.marec/ 

       

         V pondelok 23. marca 2015 si žiaci našej školy pripomenuli rôznymi aktivitami Svetový deň vody. Tento deň sa konal v rámci environmentálnej výchovy / koordinátor. Ing. Kotuľáková/, zdravej školy/ koordinátor Mgr. Meľuchová/ a predmetovej komisie prírodovedných predmetov. Aktivity pripravili učitelia prírodovedných predmetov v spolupráci s triednymi učiteľmi.  Do aktivít sa zapojili žiaci 2. stupňa, pre ktorých učitelia pripravili zaujímavý program. Žiaci sa na 4 vyučovacích hodinách dozvedeli o dôležitosti vody zábavnou formou. Každá trieda absolvovala hodinu „Vodného kina“, kde si žiaci pozreli dokumentárny film „Kolobeh vody“ .  Ing. Ivančová a Mgr. Kraslanová pripravili rôzne aktivity, ktoré preskúšali vedomosti žiakov o vode, ako aj ich prinútili o vode porozmýšľať ,žiaci mali možnosť overiť svoje čuchové a chuťové zmysly. Každá trieda pod vedením triedneho učiteľa mala pripravené rôzne vody na ochutnávku a porovnanie chuti. Posledná hodina sa niesla v duchu „Hodina vodného maľovania“, kde žiaci každej triedy spolu s triednym učiteľom  vyrobili zaujímavé plagáty k tomuto významnému dňu. Plagáty boli vystavené na školskej chodbe. Bol to vydarený „Vodný deň“.

 • Nové číslo školského časopisu

 • 13. 3. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pod týmto názvom sme 11. marca 2015 v popoludňajších hodinách otvorili školské kolo v prednese poézie a prózy, na ktorom sa zúčastnilo 18 žiakov.  V I. kategórii (1.-3.roč.) súťažilo 8 žiakov,  v II. kategórii (4.-6. roč.) súťažili 7 žiaci a v III. kategórii (7.-9. roč.) súťažili  3 žiaci. Porota, pozostávajúca z učiteliek I. a II. stupňa,  rozhodla, že do okresného kola  v prednese poézie a prózy 17. marca postupujú títo žiaci:

 • 5. 3. 2015

  Lyžiarsky výcvik v Litmanovej

  Týždeň pred jarnými prázdninami  v čase od 16.- 20. februára 2015 sa žiaci  7.-8. ročníkov našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v prekrásnom prostredí  Skicomp – Fakľovka v Litmanovej. Ubytovanie bolo zabezpečené v obci Jarabina cca 4 km od lyžiarskeho strediska v penzióne Poľana, kde sme sa aj stravovali. Žiaci zažili v peknom mrazivom počasí niekoľko nezabudnuteľných chvíľ, kde sa  naučili ovládať  techniku lyžovania a zdokonalili v tomto zimnom športe. O bezpečnosť  a zdravie žiakov sa starali kvalifikovaní  inštruktori lyžovania Mgr. Andrej Savka, Mgr. Peter Gajdoš , zdravotník Bruno Pelech a vedúci lyžiarskeho výcviku Mgr. Vladimír Dembický. Poďakovanie patrí  rodičom a sponzorom, ktorí prispeli na dopravu do lyžiarskeho zariadenia, ošetrovateľskému centru v Humennom pani PhDr. Gabriele Hrisenkovej a pánovi Ing. Petrovi Bubnárovi a jeho firme Chetra s.r.o.

 • 3. 3. 2015

  Fašiangový ples

  Dňa 13.februára 2015 sa konal v telocvični našej školy Fašiangový ples žiakov 5.-9.ročníka.Po slávnostnom otvorení nasledoval program, ktorým nás sprevádzali žiaci ZUŠ Alexandra Ljubimova a žiaci našej školy. Po programe sme sa všetci výborne zabávali, spestrením večera bolo losovanie tomboly. DJ vytvoril skvelú atmosféru, ktorá trvala do večerných hodín.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
  ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • 057 7321878

Fotogaléria