Nedeľa 19. 4. 2015

Navigácia

Partneri

Počet návštev: 1051877

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo Základnej školy, Ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce oznamuje, že v súlade s § 150, odst.5 zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje

          riaditeľské voľno

        na deň 13.04.2015 (pondelok)

 • 9. 4. 2015

  Dňa 23.3.2015 sa uskutočnil na prvom stupni kvíz o vode.  Vedomosti  žiakov prvákov a druhákov o vode dopadli takto:

  1.miesto: I.A

  2.miesto:II.A

  3.miesto:II.B

  Vedomosti  žiakov tretiakov a štvrtákov  o vode dopadli takto:

   1.miesto: IV.B

  2.miesto:IV.B

  3.miesto:III.B

  Źiaci boli odmenení cenami.

 • 29. 3. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Utorkové dopoludnie  24. marca strávili naši siedmaci netradične, umelecky a zároveň edukačne. V priestoroch Múzea moderného umenia Andyho Warhola sa uskutočnilo stretnutie s najväčším rozprávkarom všetkých čias - Hansom Christianom Andersenom. Marcové obdobie, ktoré sa nesie v znamení mesiaca knihy, je na takéto výnimočné akcie priam stvorené.

 • 26. 3. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Na prelome dní 20.3. – 21. 3. 2015 sa na ZŠ Duchnovičovej ulici  uskutočnilo podujatie -  noc, ktorá nesie meno známeho rozprávkara Hana Christiana Andersena.

 • 26. 3. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Svetový deň vody /22.marec/ 

       

         V pondelok 23. marca 2015 si žiaci našej školy pripomenuli rôznymi aktivitami Svetový deň vody. Tento deň sa konal v rámci environmentálnej výchovy / koordinátor. Ing. Kotuľáková/, zdravej školy/ koordinátor Mgr. Meľuchová/ a predmetovej komisie prírodovedných predmetov. Aktivity pripravili učitelia prírodovedných predmetov v spolupráci s triednymi učiteľmi.  Do aktivít sa zapojili žiaci 2. stupňa, pre ktorých učitelia pripravili zaujímavý program. Žiaci sa na 4 vyučovacích hodinách dozvedeli o dôležitosti vody zábavnou formou. Každá trieda absolvovala hodinu „Vodného kina“, kde si žiaci pozreli dokumentárny film „Kolobeh vody“ .  Ing. Ivančová a Mgr. Kraslanová pripravili rôzne aktivity, ktoré preskúšali vedomosti žiakov o vode, ako aj ich prinútili o vode porozmýšľať ,žiaci mali možnosť overiť svoje čuchové a chuťové zmysly. Každá trieda pod vedením triedneho učiteľa mala pripravené rôzne vody na ochutnávku a porovnanie chuti. Posledná hodina sa niesla v duchu „Hodina vodného maľovania“, kde žiaci každej triedy spolu s triednym učiteľom  vyrobili zaujímavé plagáty k tomuto významnému dňu. Plagáty boli vystavené na školskej chodbe. Bol to vydarený „Vodný deň“.

 • Nové číslo školského časopisu

 • 13. 3. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pod týmto názvom sme 11. marca 2015 v popoludňajších hodinách otvorili školské kolo v prednese poézie a prózy, na ktorom sa zúčastnilo 18 žiakov.  V I. kategórii (1.-3.roč.) súťažilo 8 žiakov,  v II. kategórii (4.-6. roč.) súťažili 7 žiaci a v III. kategórii (7.-9. roč.) súťažili  3 žiaci. Porota, pozostávajúca z učiteliek I. a II. stupňa,  rozhodla, že do okresného kola  v prednese poézie a prózy 17. marca postupujú títo žiaci:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
  ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • 057 7321878

Fotogaléria