Nedeľa 14. 2. 2016

Navigácia

Partneri

Počet návštev: 1227206

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • 1. 2. 2016

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Viacboj všestrannosti

  Dňa 15. 1. 2016 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili viacboja všestrannosti, ktorý organizovalo CVČ v telocvični školy na ZŠ Duchnovičovej. Prváci a druháci súťažili v športových disciplínach, ako bol člnkový beh, skok do diaľky z miesta a hod loptou.  Žiaci podali veľmi dobré výkony,  ukázali svoju obratnosť a šikovnosť. Cieľom tejto súťaže bol postup do ďalšieho kola, ale taktiež cieľom bolo  podporiť detskú súťaživosť a motivovať malé deti k pravidelnej športovej aktivite.

 • 1. 2. 2016

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Začiatok Nového roku 2016 si  pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci Základnej školy na Ulici Duchnovičovej v Medzilaborciach  spríjemnili tým , že dňa 08.01.2016 zorganizovali kolkársky súboj.  Športová akcia sa konala v priestoroch  mestskej kolkárne a CVČ. Súťažili družstvá aj jednotlivci. Víťazi boli odmenení medailami  a vecnými cenami.  Výsledok súťaže nebol až tak dôležitý, ako to, že si všetci  odniesli pekný športový zážitok.

 • 1. 2. 2016

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rozlúčka so starým rokom

  22. decembra sme sa v našej škole  rozlúčili so starým rokom. Učitelia Mgr. Anna Meľuchová, Mgr. Stanislav Kundrat a Mgr. Peter Gajdoš pripravili so žiakmi hudobné pásmo, ktorým pripomenuli  predvianočné a vianočné tradície. Program pozostával zo zimných piesní, básní, príbehov, krásnych rusínskych kolied. Nechýbala ani „koľadka“ zahraná a zaspievaná našimi žiakmi. So starým rokom sme sa rozlúčili koledou Dobrij večur tobi, pane hospodarju, ktorú si žiaci zaspievali spolu s učiteľmi.

 • 1. 2. 2016

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MIKULÁŠ- 6.december- Zvyky viažuce sa k tomuto dňu

  majú zaujímavý historický vývoj. Počiatkom stredoveku sa už v prvej polovici decembra konali v celej Európe predslnovratové obyčaje, ku ktorým patrila výmena darov, a najmä rôzne maskované sprievody. Cirkev v úsilí nahradiť starší kult, na ktorý nadväzovala kultom kresťanským určila v 9.storočí 6.december za deň sv. Mikuláša .Svätý Mikuláš, ktorý pôsobil v 4.storočí ako biskup v Mire , v Malej  Ázii, si nevšednou obetavosťou a zmyslom pre spravodlivosť získal obľubu v najširších vrstvách Byzantskej ríše. Podľa legendy bol obetavým kňazom , ktorý počas celého roka nechával pred dverami  najchudobnejších rodín darčeky bez toho, aby sa dal poznať. V ďalších storočiach sa jeho postava stala vďačným námetom početných legiend tak vo východnej , ako i v západnej Európe.

 • 14. 12. 2015

                           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      Výtvarná súťaž – Vianočná pohľadnica.         

 • 9. 12. 2015

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 19. 11. 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dňa 06.11.2015 sa na našej škole konala pasovačka prvákov. Slávnostné prijatie prvákov za žiakov našej školy pripravili žiaci školského parlamentu pod vedením učiteľa Mgr. Petra Gajdoša.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce
  ZŠ ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
 • 057 7321878

Fotogaléria